Lisätietoja hankkeesta voi kysyä:

Opetushallitus Ulla Aunola (ulla.aunola@oph.fi,
040–348 755),

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä
Anne Eteläaho (anne.etelaaho@kpedu.fi, 044–725 0106)

DiaLoog Jukka Vehviläinen (jukka.vehvilainen@dialoog.fi,
040–542 7009)
Starttiseuranta

 Valtakunnallinen ammattistartissa olleiden opiskelijoiden seurantajärjestelmä

 

Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymä suunnittelee ja laatii hankkeen yhteistyökumppanien kanssa seurantamallin, jonka avulla voidaan selvittää, mihin opiskelijat ohjaavan ja valmistavan koulutuksen jatkavat ja miten heidän opiskelunsa jatkokoulutuksessa edistyy (koulutuksen vaikuttavuus).  

Mallin suunnittelussa, sisällön laadinnassa ja toteuttamiseen liittyvissä ehdotuksissa Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymän yhteistyökumppaneina toimivat Satakunnan koulutuskuntayhtymä ja Itä-Savon koulutuskuntayhtymä sekä alihankkijana Tutkimuspalvelut Dialoog (tutkija Jukka Vehviläinen). Tarvittaessa hanketta avustaa myös Sosiaalikehitys Oy.

Opetushallitus vastaa seurantamallin lopullisesta hyväksynnästä ja käyttöön otosta.