Yhteiset tutkinnon osat tehtäväpaketit

 

 

http://www.kpedu.fi/kampanjat/avoin-ammattiopisto

Yhteiset tutkinnon osat:

Nämä ovat pääosin T1 tason paketteja.

Otattakaa yhteyttä opettajaan ennen kurssin suorittamisen aloittamista.Toimipaikkojen Helpeissa saa opastusta.

Nimet tarkistetaan vielä

Titta Uunila äidinkieli

Helena Sälli ruotsi

Merja Kivineva psykologia

Virpi Peltoniemi  englanti

Mikko Hankaniemi Yrittäjyys ja yritystoiminta

 Zofia Batzia-Hietikko Fysiikka ja kemia

Mirka Rajaniemi Matematiikka

Juha MyllymäkiTyökyvyn ylläpitäminen ja liikunta

Anne-Maija Leppälä työelämätaidot

Titta Uunila Viestintälaitteet

Opiskelijan on mahdollista suorittaa myös toisen asteen tarjottimen kursseja ja niiden kautta on mahdollista tavoitella korkeampia arvosanoja. Ilmoittautumisvaiheessa opiskelija  voi valita tason, jonka haluaa tehdä. Sen jälkeen hänet ohjataan joko avoimeen ammattiopistoon tai toisen asteen tarjottimelle. Opettaja antaa materiaalin, ohjaa, tarkistaa ja arvioi. Rehtorin päätöksellä siitä maksetaan 0,75 h/osp.

Äidinkieli  pakollinen 5 osp

Äídinkieli 1

Äidinkieli 2

Fysiikka ja kemia 2 osp.

Fysiikka ja kemia liiketalouteen 2 osp.

Vieras kieli Englanti 2 osp,
Yleinen osa

Alakohtainen osa

Pohja johon tehdään tehtävät

Matematiikka

Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto 2 osp, pakollinen

Toinen kotimainen kieli ruotsi


Työelämätaidot 1 osp, pakollinen

Yrittäjyys ja yritystoiminta


Viestintälaitteet 1 osp, valinnainen

Viestintälaitteet 1 osp  valinnainen


Psykologia 2 osp, valinnainen 


Lisäksi seuraavat kurssit löytyvät opettajalta sähköpostilla osoitteeseen erkki.juola@kpedu.fi

Kuluttajatieto, 1 osp

Ympäristöosaaminen, 2 osp

Taide ja kulttuuri, 2 osp

 


Ylläpito
Tunnus:
 
Salasana:
 

Kirjaudu »