Oma reittisuunnittelija

 

Reittisuunnittelija

Tehtävänä räätälöidä opiskelijalle yksilöllinen opinpolku


Ottaa kopin tippumisvaarassa olevista opiskelijoista
•Arvio opiskelijan tuen tarpeen
•Kartoittaa nollat ja poissaolot
•Suunittelee hopsin ja HOJKSin toteutumista
•Käy läpi avoimen ammattiopiston palvelutarjontaa
•Kehittää ja moduloi Valmaan liittyviä moduuleita
•Kirjaa reittikuvauksia (työvaltainen, pajalta töihin jne.)
•Ohjaa opiskelijoita
•Perehdyttää opiskelijan opetussuunnitelmaan ja opintojen keskeisiin käsitteisiin
•Etsii tehtävät opiskelijoille
• Etsii työssäoppimispaikat
•Ottaa kokonaisvaltaisen vastuun opiskelijoista
•Toimii yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa
•Arvio yhdessä muiden opettajien kanssa opiskelijoiden edistymistä.
•Kartoittaa opiskelijan tavoitteita suhteessa opintosuunnitelmaan ja ohjaa opintojen etenemistä.
•Etsii ratkaisuja opiskelun edistämiseen yhdessä opiskelijan ja opiskelijahuoltohenkilöstön kanssa
•Käy ohjauskeskustelut sekä antaa lisäohjausta pulmatilanteissa.
•Tuo hyvissä ajoin esiin huolensa opiskelijan opintojen etenemisestä ja keskeyttämisuhasta opiskelijahuoltohenkilöstölle
•Kokoaa ja kirjaa avoin ammattiopisto konseptiin kuuluvat kokonaisuudet
•Osallistuu opetussuunnitelmien kirjaamiseen opinnollistamisen työvaltaisuuden  näkökulmasta
•Kirjaa reittikuvauksia (työvaltainen, pajalta töihin jne.)
 
 

 

 

 

 

 


Ylläpito
Tunnus:
 
Salasana:
 

Kirjaudu »