Terhi Petäjä
Keski-Pohjanmaan ammattiopisto,
terhi.petaja@kpedu.fi
puh. 044 725 0721
Etusivu

Kulttuurin sekä sosiaali- ja terveysalan miksatut opinnot, Mixed Studies 2014

Hankkeen päätöseminaari Joensuussa 17.3.2015. 

ks.raportti seminaarista kuvineen

http://www.pkky.fi/oppilaitokset/ammattiopisto/outokumpu/ajankohtaista/Sivut/mixedstudies.aspx 

 Tavoitteena

- jatkaa kulttuurialan ja sote-alan työntekijän työnkuvan kehittämistä sosiaali- ja terveysalalla yhdessä työelämän kanssa

- vahvistaa opintopolkujen kehittämisverkoston toimintaa

- vakiinnuttaa opintopolut opetuksen jokapäiväiseen käyttöön

- arvioida OPS:ien käyttökelpoisuutta ja työssäoppimisen toteutumista

 

Hankkeen kuvaus:

  • Mixed Studies 2013- hankkeessa rakennuttja tutkinnon osia kokeillaan käytännössä.
  •  Opiskelija voivat valita opintoihinsa 10 – 20 ov ”miksattuja” opintoja sosiaali- ja terveys sekä kulttuurin aloilta. Opinnot voivat koostua valinnaisista ammatillisista opinnoista ja/tai vapaasti valittavista opinnoista
  •  Painotamme yrittäjyyttä sekä sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristöä ja asiakkaan kohtaamista
  •  Kulttuurialalle tarjotaan sosiaali- ja terveysalan opintoja ja sosiaali- ja treveysalalle kulttuurialan opintoja sekä molemmille näiden yhdistelmiä
  •  Toteutetaan työssäoppimisjakso, jossa opiskelijat toteteuttavat kulttuurisia hyvinvointipalveluita  eri työelämäkumppaneiden toimipisteissä
  • Pilotoidaan kokeilu, jossa sote-alan ja kulttuurialan opiskelijat toimivat työpareina työssäoppimispaikoissa
  • Arvioidaan uusien opintojaksojen toimivuutta
  • Kartoitetaan työelämän kulttuurihyvinvoinnin tarpeita

 

 


Ylläpito
Tunnus:
 
Salasana:
 

Kirjaudu »