Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä
Närvilänkatu 8
67100 KOKKOLA
Puh (06) 825 0000
Fax (06) 825 2009
KPEDU

 

 

KPEDU

Yhtenä tavoitteena on käydä läpi työpaikkaohjaajakoulutuksen sisällöt teema-alueittain (ja myös yksittäin käytettäväksi), todistukset ja työpaikkaohjaajan opas paikalliseen tarpeeseen sovellettuna.  Työpaikkaohjaaja koulutuksen lähtökohtana on mahdollisuus tunnistaa ja tunnustaa aiempi osaaminen ja laatia henkilökohtainen opinpolku sekä Hops työpaikkaohjaalle. Materiaalin tuottamisessa läpäisevänä teemana on laajennetussa työssäoppimisessa olevat, erityistä tukea tarvitsevat sekä maahanmuuttaja opiskelijat.

 

 Opettajat voivat testata työpaikkaohjaajan osaamisen kartoittamisen lomaketta käydessään opiskelijan luona työssäoppimispaikassa ja seuraavan käyntikerran yhteydessä voidaan käydä läpi niitä asioita joita työpaikkaohjaaja ei vielä hallinnut. Kun materiaali on päivitetty ja sovellettu paikalliselle tasolle järjestetään aiheesta koulutus Kpedun eri alojen opettajille ja testataan materiaalia eri alojen työpaikkaohjaajakoulutuksissa. Koulutuksessa käsitellään myös Somen mahdollisuuksia työssäoppimisen tukena.  

 

Sovittiin, että kirjoitetaan auki työpaikkaohjaajien koulutuksen kriteeristö, jonka pohjalta voidaan tehdä osaamisen kartoitus ja sen jälkeen  osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen. Sähköinen versio. Päivitetään työpaikkaohjaajamateriaali oph:n uusien ohjeiden mukaisesti, niin että muutkin opistot voisivat hyödyntää sitä/muokata siitä omiin tarkoituksiin soveltuvan. Myöhemmin olisi tarkoitus testata/parantaa materiaalia sekä kokeilla sitä itseopiskeluun ja ryhmämuotoiseen koulutukseen. Opiskelijoiden kurssin päivitys myös voisi olla myös tehtävissä. PLP ja tekninen toteutus mietitään myös tässä yhteydessä.

Kokeillaan mobiilisovellutuksia ja henkilökohtaista oppimisympäristöä laajennetun työssäoppimisen tukena. eTaitava on ammatillisen koulutuksen työssäoppimiseen kehitetty helppokäyttöinen työkalu, joka koostuu matkapuhelimessa toimivista mobiilisovelluksista ja eTaitava-verkkopalvelusta. eTaitavan avulla jokaisen opiskelijan työssäoppimista voidaan seurata helposti, tehokkaasti ja yksilöllisesti. Järjestelmän ideana on kysyä työssäoppijoilta päivittäiset kuulumiset yksinkertaisten kysymysten avulla. Kysymykset ovat ennalta tehtyjä, ja niihin on nopea vastata joko kännykällä tai tietokoneella. Opiskelijoiden antamat vastaukset tallentuvat eTaitava-verkkopalvelun tietokantaan, josta opettaja voi seurata työssäoppimisen sujumista monipuolisten raporttien avulla. Myös työpaikkaohjaajat voivat vastata kysymyksiin.

PLE (Personal learning environment)  on virtuaalinen oppimisympäristö. PLE:n keskeinen tehtävä on tehdä opiskelijan oppimisprosessia ja oppimiskokemuksia näkyviksi. Opiskelija voi tuoda omaan oppimisympäristöönsä oppimistehtäviään, videoita, valokuvia, oppimisen reflektointia yms. Opiskelijat luovat ja ylläpitävät oppimisympäristöään verkossa käyttäen maksuttomia ohjelmia ja palveluja (sosiaalinen media esim. google-työkalut, blogit). Opiskelija jakaa oppimisympäristön kurssikavereiden, opettajien ja työpaikkaohjaajien kanssa. Opiskelija päättää itse, keitä muita hän päästää seuraamaan opiskelunsa etenemistä. Koulutusta ja tuki ohjaamiseen ja käyttämiseen.

Kokeillaan Kyvyt.fi- palvelua, joka on on suomalaisille oppilaitoksille ja koulutusalan organisaatioille tarkoitettu ePortfolio-palvelu. Se tarjoaa monipuoliset työkalut oman portfolion rakentamiseen ja kehittämiseen verkossa.

 

 

Suunnitelmaan lisäksi : Perhoon resursoidaan ohjaamiseen ja työpaikkaohjaajakoulutuksen kehittämiseen ja toteuttamiseen. Lohko, prosessi, puu, metalli  resursoidaan ohjaamiseen ja työpaikkaohjaajakoulutuksen kehittämiseen. Tässä resursoitu opettajalle laajennetun työssäoppimisen toteuttamiseen  vähän lisää aikaa, arvioinnin kirjaamiset, ateriakorvaukset, poissaolojen seuraaminen, oppimispäiväkirjojen lukeminen, ajopäiväkirja, ilmoitukset työsuojeluun, useat työssäoppimissopimukset ja näyttöjen kirjaukset, myös työturvallisuudesta muuttuvissa työtilanteissa. Opettaja ohjaa ja opastaa työpaikkaohjaajia työssäoppimisen valvontakäynneillä kertoen opetussuunnitelman sisällöstä ja tavoitteista, kannustaen ohjamaan opiskelijaa ja pitämään yhteyttä opettajaan.

 

 

Lisäksi työstetään maahanmuuttajien työssäoppimisen parantamiseen tähtäävän osion. Tavoitteena on esim. kouluttaa työelämän edustajia kulttuurien välisiin eroihin arjessa ja työelämässä. Sisältöinä aikakäsitys, ruoka ja ruokailuajat, perhekäsitys, lasten kasvatus ja rajat, kuri ja kurittaminen, mikä on arvokasta ja kunnioitettavaa eri maissa ja uskonnoissa, kulttuuriset tabut, tasa-arvo, mukavuusalue / valtaetäisyys. Tässä yhteydessä esim. voidaan esitellä eri maiden ruokakulttuuria. Lisäksi työstetään kulttuurikaveri asiaa ja osallistutaan työpaikkaohjaajamateriaalin testaamisen ja kehittämiseen ja opiskelijoiden ohjaamiseen (Hotra  ohjaamiseen) ja työpaikkaohjaajakoulutuksen kehittämiseen ja toteuttamiseen.

 

Paneudutaan laajennetussa työssäoppimisessa olevien opiskelijoiden atto-aineiden kehittämiseen sekä PLP-hyödyntämiseen

 

Kehitetään laajennetun työssäoppimisen opetusmateriaalia  visualisointitekniikkaa hyödyntäen (3D-tekniikka, videot, animaatiot).  Tuotatantokoulun laajennetun työssäoppimisen ryhmä tekee tuotteita asiakkaille. Tehdään tuotteista työpiirustukset ja kuvat mm. 3D-tekniikkaa hyödyntäen, oppilaitoksessa on laitteet ja lehtori, joka hallitsee tekniikan. Materiaali helpottaa opiskelua erityisesti, jos opiskelijalla on oppimisvaikeuksia, kuvia ja ohjeita voi katsoa tietokoneelta tai omasta kännykästä. Tuotteena opetusmateriaalit. Työpaikka-analyysien hyödyntäminen ja yrityiskohtaista materiaalia. Lahjakkaat ja tuen tarpeessa olevien huomioiminen.

 

Kauppaopistossa kehitetään opettajien työelämään tutustumista/HOJKS opiskelijoiden tukemista ja ohjaamista  lisäksi tätä resurssia käytetään työpaikkaohjaajakoulutuksen kehittämiseen ja toteuttamiseen. Kauppaopistossa kokeillaan laajennetun työssäoppimiskokeilujen levittämistä ja hyödyntämistä ( esim. 1 ryhmä/vuosikurssi suorittaa top:ia 46 ov normaalisti 24 ov). Kehitetään koulussa suoritettavien opintojen käytännönläheistäminen eli yrittäjämäisemmin suorittaminen uudenlaisilla keinoilla menetelmillä, luovilla tavoilla. Lisätään yritysyhteistyötä – opettajat nuorten mukaan töihin (opettajat työkokeiluun opiskelijan top jaksolle). Atto-aineiden integroiminen työssäoppimiseen kampuksella yhteistyö tekeminen ja uusien some menetelmien testaaminen työssäoppimisen ohjauksessa kyvyt.fi

 

 

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymässä on tehty yhteistyötä Kokkotyö-säätiön kanssa laajennetun työssäoppimisen toteuttamiseksi tuotantokoulun muodossa. Säätiön pajoissa on kaksi laajennetun työssäoppimisen ryhmää. Ryhmien tueksi tuotetaan vapaasti valittava kurssi, jonka avulla tuetaan yrittävyyttä ja itsetunnon ja motivaation kasvattamista. Opetuksen sisällön tuottaa nuoriso- ja vapaa-ajan perustutkintoa opettavat opettaja. Lisäksi ryhmälle kokeillaan kulttuurikaveria, jonka tehtävä on tukea vapaa-aikatoimintaa ja mahdollistaa myös työkykypassin suorittamista. Tuote vapaasti valittava kurssi sekä kulttuurikaverikokeilu

Laajennetussa työssäoppimisessa mukana olevat erityisopiskelijat voivat tarvita erilaisia tapoja suorittaa atto-aineita. Hankkeen aikana kokeillaan osa-aikaisen erityisopettaja tarjoamaa tukea mutta tämä täytyy toteuttaa toisen hankkeen kautta, koska rahoitusta tuli huomattavasti vähemmän kuin anottiin. Lisäksi omarahoitusosuutta tulee kerätä. Se saadaan mm. kirjaamalla omaa työtään tekevien tunnit jotka esim. kokeilevat näitä materiaalia normaalina työnään.

Esitys

 

http://www.youtube.com/watch?v=tLwQVTDCjco

http://www.youtube.com/watch?v=vgsdKbSwKcg

 

Salpauksen hakemuksen liite

Fysikka sote

Fysiikka kauppa

Kemia sote

Kemia kauppa

 Opetuksen tueksi

Taivutusväline

Taivutusväline 2

Akselikuva

Akselikuva 2

Alustalevy

Runko

Taivutusväline kuvaus

Taivutusväline tuote

 Savustusuuni

Vaihe 1

 

KPEDU loppuraportti ja tulokset

 

OPH:n tuottama tyopaikkaohjaajan osaamisen arviointi

Työpaikkaohjaajien materiaalia muualla tuotettu:

http://www.topirkka.fi/sites/default/files/tiedostonhallinta/materiaali/tyopaikkaohjaajan_kasikirja_6.3.13.pdf

Kpedussa tehty

http://projekti.kpedu.fi/data/liitteet/072337fa110046f78ce8ca7a5963b14f.pdf

 


Ylläpito
Tunnus:
 
Salasana:
 

Kirjaudu »