Linkit

  

 

Selvitys toisen asteen ammatillisen peruskoulutuksen opiskelija-asuntoloista

 

Selvitys ammatillisesta erityisopetuksesta

Laajennetun työssäoppimisen materiaalia

http://toplaaja.wikispaces.com/

https://www.facebook.com/nappiparisto?ref=stream

http://toplaaja.purot.net/

https://www.facebook.com/nappiparisto?ref=stream

 

http://www.slideshare.net/Nappiparisto/toplaaja-vakoordinointi

 http://ammatillisetoppimisymparistot.wikispaces.com/

 https://sites.google.com/site/tpowinnova/

 

http://www.ttl.fi/fi/tutkimus/hankkeet/NuMaT/Documents/NuMaT_Tuotekortti_web_LOPULLINEN%20VERKKOVERSIO.pdf

 

 

Työpaikkaohjaajakortit

http://www.bovallius.fi/web/ammattiopisto/tyossaoppiminen-ja-tyollistaminen

 HOJKS -kortisto löytyy pdf-versiona TOKKA2 -materiaalia osiosta.

 

 

PLP

http://www.kasvatus-ja-aika.fi/site/?lan=1&page_id=354

 

http://liiketalous.wordpress.com/

 

https://sites.google.com/site/vertaissivut/

 

Kiltakoulut-linkkejä

https://hyvatkaytannot.oph.fi/kaytanto/1685/?q=9f2370a6973c4de1c8eecd466973a3ac

 

http://pintakilta.fi/

 

http://pintakilta.fi/

http://opettajakilta.weebly.com/

 

http://opettajakilta.weebly.com/opetussuunnitelma.html

Ammattipeda

 http://dev.datafisher.com/ammattipeda/?sivu=linkkeja

MLL sivu

http://www.mll.fi/nuortennetti/

http://www.valmistun.info/opiskelijalle

 

https://nuoret.mielenterveystalo.fi/nuoriso/tietopankki/nuoruus_ika_kehitys_teht%C3%A4v%C3%A4t/

 

Mielenterveysseuran materiaalia

http://www.mielenterveysseura.fi/tiedotus_ja_julkaisut/ladattavat_raportit_ja_oppaat

 

Mielenterveystaidot

http://www.mielenterveystaidot.fi/

 

Mun reitti materiaalia

http://www.luovi.fi/luovi/yhteistyossa/projektit/paattyneet-kehittamisprojektit/mun-reitti/

 

 

 

Uusin materiaali fiilistä asumiseen – arjen taitojen kurssista liitteenä.

http://www.sedu.fi/Koulutuskeskus-Sedu/Tietoa-Koulutuskeskus-Sedusta/Hanketoiminta/Fiilista-asumiseen/Asuntola-oppimisymparistona

 

 

Tea viisari

https://sampo.thl.fi/sampo_prod/cgi-bin/cognos.cgi?b_action=cognosViewer&ui.action=run&ui.object=%2fcontent%2ffolder%5b%40name%3d%27THL%27%5d%2ffolder%5b%40name%3d%27Terveyden%20edist%c3%a4misen%20benchmarking%27%5d%2freport%5b%40name%3d%27thl_tedbm_toinenaste_04%3a%20TedBM%20toinenaste%2c%20tulosn%c3%a4kym%c3%a4%20(tuotanto)%27%5d&ui.name=thl_tedbm_toinenaste_04%3a%20TedBM%20toinenaste%2c%20tulosn%c3%a4kym%c3%a4%20(tuotanto)&run.outputFormat=&run.prompt=true&ui.backURL=%2fsampo_prod%2fcgi-bin%2fcognos.cgi%3fb_action%3dxts.run%26m%3dportal%2fcc.xts%26m_folder%3diFD29ED35A9654A35A1F901EE34C3AC3B

 

Erityisopetuksen materiaalia

http://www.ammatillinenerityisopetus.fi/yty-hanke/tuloksia

 

Somea erityistä tukea tarvitseville

 

Hankeissa tuotettua materiaalia.

Ammatteja - Selkokieliset ammattikuvaukset on TOKKA2 -projektin julkaisema opas, jossa on esitelty ammatteja selkokielellä. Opas antaa tietoa omaa ammattia etsivälle.

Ammattinetti

AIVO Malleja ja menetelmiä erityistä tukea tarvitseville oppijoille sekä aikuisen elämänsiirtymiin ja -muutoksiin


Asumisen ABC

 

AVO-ohjelma

Avun päiväkirja

Esteetön opiskelijavalinta -suositus ja -opas

Haluatko kehittyä ammatissasi?

Haluatko työelämävalmennukseen?

HOJKS-kortisto

http://omat.lao.fi/?Deptid=16057

 

 


Hyvinvointipolku.fi

"Kukaan ei koskaan kysynyt et mitä tukea mä tarviin" -vihkosessa on ajatuksia ADHD/ADD:sta ja nuoren kohtaamisesta, tukemisesta sekä tulevaisuuden rakentamisesta.

Kun koulu loppuu -verkkopalvelu TAT.

Lähtötason arviointimateriaalia (Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus). Materiaali on Keskuspuiston ammattiopiston (Opetushallituksen tuella) tuottamaa. Materiaali on tarkoitettu valmentavan ja kuntouttavan opetuksen ja ohjauksen lähtötason arviointiin. Materiaali on vapaasti käytettävissä ja soveltunee myös erityisopetuksena toteutettavaan tutkintotavoitteiseen koulutukseen.

Mahis työhön -projektin materiaaliosiosta

Oppimistyylien arviointitesti perustuu D.A. Kolbin teoriaan. Oppimistyylit on testissä jaettu neljään ryhmään, joita ovat seuraavat: Osallistuja, tarkkailija, päättelijä ja toteuttaja.

 

Psykiatrian luokituskäsikirja: Suomalaisen tautiluokitus ICD-10:n psykiatriaan liittyvät diagnoositSuomalaisen tautiluokitus ICD-10:n psykiatriaan liittyvät diagnoosit on THL:n julkaisu. Julkaisuon suunniteltu palvelemaan erityisesti mielenterveyspalveluissa työskentelevää henkilöstöä.

Psyykkistä tukea tarvitsevan opiskelijan opetus ja ohjaus ammatillisessa oppilaitoksessa on Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskuksen tuottama opas opettajille ja opiskelijahuollon työntekijöille.

Selkouutiset on Ylen ylläpitämä sivusto, jossa kieli on helpompaa kuin muissa uutisissa.


SELMA -oma-apuohjelma

Topirkka -

 Työhön! on Bovallius-ammattiopiston kehittämä selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä.

Työnhakijan opas

TYÖNHAKUUN-opas on Työministeriön laatima. Opas auttaa työnhaun alkuun. Se kertoo, miten etsiä työtä ja auttaa pohtimaan omaa osaamista, soveltuvuutta eri tehtäviin sekä tulevaisuuden tavoitteita. Oppaassa kerrotaan myös, mitä palveluja työvoimatoimisto tarjoaa työtä etsivälle, ammatinvaihtejalle tai henkilölle, joka suunnittelee koulutukseen hakeutumista.

Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt - Opas työpaikkaohjaajalle on Keskuspuiston ammattiopiston julkaisu. Käsikirja on tarkoitettu kaikille työpaikkaohjaamisesta kiinnostuneille, muistin virkistämiseksi niille jotka sitä jo työpaikoilla ahkerasti tekevät sekä myös opettajille ja opiskelijoille.

Valmis näyttöön! Keskuspuiston ammattiopiston tuottama opas Erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan ohjaamiseksi ammattiosaamisen näytöissä. 

Vammoista viis -tärkeintä on osaaminen on opas työnantajalle vammaisen tai osatyökykyisen palkkaamiseksi.

Wera - web-raportointipalvelu on Opetushallituksen ylläpitämä koulutuksen ja siihen läheisesti liittyvien tilastotietojen raportointipalvelu. Tilastot perustuvat Tilastokeskuksen ja Opetushallituksen keräämiin tietoihin ja rekistereihin. WERAssa on tilastoja aloituspaikoista, yhteishausta, uusista opiskelijoista ja opiskelijoista, tutkinnon suorittaneista,peruskoulun ja lukiokoulutuksen ainevalinnoista, peruskoulun ja ammatillisen koulutuksen erityisopetuksesta, tutkinnon suorittaneiden työllistymisestä ja jatko-opinnoista, koulutuksen kustannuksista, väestön ikärakenteesta ja väestöennusteesta sekä väestön koulutusrakenteesta.

Yle Oppiminen palvelusta löytyy monenlaista oppimista tukevaa materiaalia. Yle Oppiminen kokoaa yhteen aikaisemmat Oppimisen, Opettaja.tv:n ja muiden oppimista tukevien palveluiden parhaat sisällöt.

 

 

 

 

 

 


Ylläpito
Tunnus:
 
Salasana:
 

Kirjaudu »