Te-toimiston ohjaus

 Alueemme nuorisotyöttömyys on myös vakava ongelma, joka vaatii välittömästi toimenpiteitä.  Ikäluokkien pienentyessä tehostetuilla toimilla parannetaan alueen kasvavien yritysten osaavan työvoiman saantia. Täytyy pyrkiä toteuttamaan myös nuorten yhteiskuntatakuuta. Hankkeen kohderyhmää valittaessa on hyödynnetty alakohtaisia työllistymistilastoja, ammattibarometreja, tilastojärjestelmiä sekä Reimari-tilastoja. Hankkkeessa luodaan oppilaitosten rekryneuvoja-palvelu (te-toimiston työntekijä). Rekryneuvonnan kohteeksi valitaan ne alat, joissa eniten vaikeuksia työllistyä, näiden alojen opiskelijoille kohdistetaan tehostettuja toimenpiteitä. Rekryneuvoja auttaa etsimään työssäoppimispaikkoja, niille opiskelijoille joiden on vaikea saada niitä ja auttaa valmistuvia opiskelijoita työllistymisen tukemisessa sekä kehittää saattaen siirtoa oppilaitoksista te-toimistoon.

 Nuoret vastavalmistuneet töihin

Työllistymistilastot

Reimaritilastot 

Jatkoa reimaritilastot

Ammattibarometri

 http://www.ely-keskus.fi/documents/10191/251695/Ammattibarometri+I+2013.pdf/92f31691-3b30-44d6-99c7-5af1151dd535

 

Nuoret töihin- opas

 

Uraohjaaja

 

•·         Rekryneuvonnan kohteeksi valitaan ne alat, joissa eniten vaikeuksia työllistyö ja näiden alojen opiskelijoille kohdistetaan tehostettuja toimenpiteitä.

•·         Toimii apuna työssäoppimispaikkojen etsimisessä

•·         Auttaa etsimään työssäoppimispaikkoja, niille opiskelijoille joiden on vaikea saada niitä.

•·         Auttaa valmistuvia opiskelijoita työllistymisen tukemisessa yhteiskuntakuun edellytysten toteuttamiseksi.

•·         Kehittää saattaen siirtoa oppilaitoksista te-toimistoon.

•·         syvennetty asiakastyö

•·         Toteutetaan tehostettua ohjausta.  Projektin työntekijä TE-toimistossa toteuttaa te-toimiston normaalikäytännöistä erillisiä yksilöllisiä ohjauskeskusteluja ja huolehtivat siitä, että nuoret työnhakijat saavat mahdollisimman varhaisessa vaiheessa palvelutarpeensa mukaista tukea työnhakuun ja pääsevät hyötymään TE-toimiston normaalipalveluiden ohella myös yksilöllistä tukea tarjoavista ostopalveluista.

•·         Tehostettu ohjaus on uusi palvelu, missä toimintaan ohjautuvat ne nuoret, joilla ei ole työkokemusta ja jotka eivät ole löytäneet harjoittelupaikkoja ja heistä herää huoli te-toimiston työntekijöiden keskuudessa.

•·         Tehostettu ohjaus poikkeaa normaalipalvelusta niin, että sama projektityöntekijä voi tavata nuorta useamman kerran, voi pitää tiivistä yhteyttä työharjoittelupaikkoihin, keskeistä on yksilöllinen ohjauskeskustelu ja mahdollisuus kartoittaa tuen tarve, työntekijällä on erityisosaamista eri ostopalveluista ja muista nuorten tukipalveluista.


Ylläpito
Tunnus:
 
Salasana:
 

Kirjaudu »