3T etusivu

 3T-hanke, Tuotantokoulu, tutkinto- ja työhautomo-hanke

 Ammatillisen koulutuksen opintojen läpäisyn tehostaminen ja opintojen keskeyttämisen ehkäisy ovat ensiarvoisen tärkeitä nuorten syrjäytymisen ehkäisyn näkökulmasta. K-P koulutusyhtymän opiskelijoiden opintojen keskeyttämisprosentti on suhteellisen alhainen valtakunnallisestikin, silti HOJKS-opiskelijoita keskeyttää. Kehittämällä työvaltaista ja toiminnallista koulutusta voidaan osa keskeyttämisistä ehkäistä. Alueemme nuorisotyöttömyys on myös vakava ongelma, joka vaatii välittömästi toimenpiteitä.  Ikäluokkien pienentyessä tehostetuilla toimilla parannetaan alueen kasvavien yritysten osaavan työvoiman saantia.

Täytyy pyrkiä toteuttamaan myös nuorten yhteiskuntatakuuta. Hankkeen kohderyhmää valittaessa on hyödynnetty alakohtaisia työllistymistilastoja, ammattibarometreja, tilastojärjestelmiä sekä Reimari-tilastoja. Hankkkeessa luodaan oppilaitosten rekryneuvoja-palvelu (te-toimiston työntekijä). Rekryneuvonnan kohteeksi valitaan ne alat, joissa eniten vaikeuksia työllistyä, näiden alojen opiskelijoille kohdistetaan tehostettuja toimenpiteitä. Rekryneuvoja auttaa etsimään työssäoppimispaikkoja, niille opiskelijoille joiden on vaikea saada niitä ja auttaa valmistuvia opiskelijoita työllistymisen tukemisessa sekä kehittää saattaen siirtoa oppilaitoksista te-toimistoon. Kehitetään tuotantokoulua yhteistyössä Kokkotyö-säätiön kanssa. Luodaan metallialan tuotantokoulu. Metalliala tarvii eniten uusia työntekijöitä ja ammattiopinnoissa on useita nuoria, jotka tarvitsevat tukea saadakseen tutkinnon suoritetuksi.

Työvaltaisen opiskeluympäristön, erityisopettajan sekä työvalmentajan tuella ja opetuksella voidaan mahdollistaa kouluallergisten opiskelijoiden oppiminen.  Kehitetään tutkintohautomo. Paikka minne ohjataan ne opiskelijat, jotka ovat jo tippuneet tai tippumassa. Heille tarjotaan arviointijakso, joka kestää 2 viikkoa, sen aikana selvitetään heidän opiskeluvalmiutensa ja opiskelukuntonsa.  Tutkintohautomossa on mahdollista suorittaa atto-aineita tai/ja lähteä suorittamaan tutkintoa loppuun työvaltaisesti joko yrityksissä tai Kokkotyö-säätiön pajoilla tuotantokoulussa. Non stop-periaatteella toimivassa tutkintohautomossa erityisopettaja ottaa kokonaisvaltaisen vastuun hautomon opiskelijoista. Kehitetään työelämäyhteistyötä. Oppilaitosten opettajat tekevät jo yhteistyötä työelämäedustajien kanssa hyödynnetään näitä kontakteja. Työllistymisen tukemiseksi tehdään esite, jossa kerrotaan erilaisista keinoista työllistää nuori mm.  sanssikortti, oppisopimusmahdollisuus, tukityöllistäminen jne. Opettajat vievät tätä esitettä yrityksiin kun valvovat ja arvioivat opiskelijoiden työssäoppimista. Kehitetään myös yhteistyömalli koulusyhtymän, te-toimiston ja Kokkotyösäätiön valille ja tehostetaan HOJKS-keskettäneiden ohjausta.

3T-Tiivistetty esitys 9.9.2914 AE

Tuotantokoululaisten kokemuksia

Tehtäväkuvaukset

Vuosisuunnitelma

Esite

Muistio

Työpaikkaohjaajakoulutuksen esite

 Hankkeen esittelyä

Hanketiedote

Työpaikkaohjaajakoulutus


Ylläpito
Tunnus:
 
Salasana:
 

Kirjaudu »