Koutsi
Marika Ahola
044 725 0157

Erityisopettaja
Jukka Tegelberg
044 725 0105

Opiskelijahuollon koordinaattori
Anne Eteläaho
044 725 0106

Keski-Pohjanmaan
koulutusyhtymä
Närvilänkatu 8
67100 KOKKOLA
Puh (06) 825 0000
Fax (06) 825 2009

etunimi.sukunimi@kpedu.fi
Tuotetut materiaalit

UVA2 -projektin yhtenä tavoitteena on kehittää opinnollistamisprosessien dokumentointia ja saada erilaiset sovellukset ja toimintatavat osaksi työpajan perustoimintaa. Tällöin vaihtoehtoiset oppimisympäristöt työpaja- ja työympäristöissä mahdollistavat monille opiskelijoille opintojen jatkumisen. Projektissa kehitettävä toimintamalli tuo apuvälineitä nuoren ohjaukseen, sen suunnitelmallisuuteen, arviointiin ja toteutukseen.


Ylläpito
Tunnus:
 
Salasana:
 

Kirjaudu »