Koutsi
Marika Ahola
044 725 0157

Erityisopettaja
Jukka Tegelberg
044 725 0105

Opiskelijahuollon koordinaattori
Anne Eteläaho
044 725 0106

Keski-Pohjanmaan
koulutusyhtymä
Närvilänkatu 8
67100 KOKKOLA
Puh (06) 825 0000
Fax (06) 825 2009

etunimi.sukunimi@kpedu.fi
Hankkeen esittely

 TAVOITTEET JA KESKEISET TOIMENPITEET

Uusi Väylä Ammattiin 2 -projekti edelleen kehittää, syventää ja laajentaa Kemi-Tornion ja Kokkolan alueilla kehitettyjä toimenpiteitä opetussuunnitelmien soveltamisesta käytäntöön. Tavoitteena on tehostaa oppimismahdollisuuksien hyödyntämistä työpajoilla ja työympäristöissä. Työpaja-oppilaitosyhteistyöllä ja pajaympäristöjen opinnollistamisella edistetään nuorten siirtymistä koulutukseen ja työelämään.

Projektin avulla rakennetaan lisää työkaluja ehkäistä opintojen keskeytyksiä. Tavoitteena on saada opetussuunnitelmapohjaiset sovellukset ja toimintatavat osaksi työpajan perustoimintaa. Tällöin vaihtoehtoiset oppimisympäristöt työpaja- tai työympäristössä mahdollistavat monille opiskelijoille opintojen jatkumisen. Projektissa kehitettävä toimintamalli tuo apuvälineitä nuorten ohjaukseen, sen suunnitelmallisuuteen, arviointiin ja toteutukseen. Lisäksi projektissa kehitetään opinnollistamisprosessien dokumentointia.

KOHDERYHMÄT

Työpajojen henkilöstö; yksilö- ja työvalmentajat,ohjaajat,suunnittelijat ja johto.Moniammatillisessa yhteistyöverkostoissa toimivat,nuoria tukevat ja ohjaavat ammattilaiset,opinto-ohjaajat,työvoimaviranomaiset,ammattiopettajat,ammatilliset erityisopettajat,sosiaaliohjaajat ja -työntekijät.Työpaikoilla työnohjauksessa mukana olevat henkilöt ja vastuutahot. Projektin toiminta kohdentuu välillisesti moniammatillisessa verkostossa ohjaavien toimenpiteiden kohteena oleviin nuoriin.

 


Ylläpito
Tunnus:
 
Salasana:
 

Kirjaudu »