Tavoite ja hyödyt

Hankkeen tavoitteet

  1. Opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamisen ja toimintatapojen kehittäminen yhteistoiminnallisesti, oppimisen ja osallistumisen kautta: työpaikkakouluttajakoulutus, työelämäjaksot, opiskelijan ohjaus ja opetus työpaikalla.
  2. Työpaikkaohjaajien opetus-, ohjaus- ja arviointitaitojen kehittäminen: työpaikkaohjaaja-, päivitys- ja teemakoulutukset monipuolisilla yrityksille soveltuvilla menetelmillä
  3. Kartoitettu, analysoitu ja systemaattisesti toimiva työssäoppimisen yhteistyötahojen verkosto
  4. TopTrainerTeam toimintatapa, joka rakentuu tarvelähtöisesti opetushenkilöstön ja työpaikkaohjaajien opetuksen ja ohjauksen sekä osaamisen jakamiseen, omien osaamisalueiden vahvistamiseen aktiivisen moniammatillisen yhteistyön avulla (itsearviointi- ja vertaisarviointitulokset.


Hankkeesta saatavat hyödyt

  • Osaava ja oma-aloitteinen tulevaisuuden työntekijä.
  • Opetus- ja ohjaushenkilöstön uudet roolit prosessien eri vaiheissa (työelämäyhteydet, työpaikkaohjaajien kouluttaja, alan osaaja, koulutuksen markkinoija).
  • Työpaikkaohjaajan uudet roolit prosessien eri vaiheissa (pedagoginen ohjaus, työprosessin ohjaus ja osaamisen arviointi).
  • Työpaikalla tapahtuvan oppimisen laatu kehittyy ja monipuolistuu.
  • Koulutuksen työelämävastaavuus paranee opettajien työelämäosaamisen (työelämäjaksot) lisääntyessä.

Ylläpito
Tunnus:
 
Salasana:
 

Kirjaudu »