Tietoa hankkeesta

Mikä on Verkko ja media 2013

Hanke on Euroopan aluekehitysrahaston rahoittama viestintä- ja media-alan alueellinen kehittämiskokonaisuus. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa alueen osaamisrakenteita digitaalisessa viestinnässä, painottuen liikkuvan median sisällöntuotantoon ja jakeluun tietoverkoissa.

Uusien oppimisympäristöjen avulla luodaan teknisiä, toiminnallisia ja tuotannollisia malleja, joita voidaan hyödyntää alueen koulutus- ja yritystoiminnassa.

Mikä on Oppimiskeskus LIME?

Hankkeen toimintaa koordinoimaan perustetaan liikkuvan median oppimiskeskus LIME. Oppimiskeskuksen avulla luodaan tekniset ja toiminnalliset puitteet liikkuvan median tuottamiseen, hallintaan, versiointiin ja jakeluun alueella.

Oppimiskeskuksen yhteyteen rakennettavien uusien oppimisympäristöjen ja palveluiden avulla kehitetään alueellista sisällöntuotantoa ja tuotantoprosesseja. Sisällöntuotantoa mallinnetaan tuotantopilottien avulla viestintä- ja media-alan koulutuksissa, yhteistyössä mediatalojen, av-alan yritysten ja muiden sisällöntuottajien kanssa.

Näkyvin osa oppimiskeskuksen toimintaa on sisällöntuotannon jakelualustana toimiva alueellinen netti TV -portaali www.limetv.fi.


Ylläpito
Tunnus:
 
Salasana:
 

Kirjaudu »