Oppimiskeskus LIME
Keski-Pohjanmaan aikuisopisto
Kirkkolehdonkatu 17
67700 KOKKOLA
suora (06) 825 8176
matkapuh. +358 44 725 0834
vaihde (06) 825 0000

Euroopan aluekehitysrahasto EAKR

EAKR-ohjelmat

 • Euroopan unioni osallistuu suomalaisten alueiden kehittämiseen Euroopan aluekehitysrahaston varoin viiden ohjelman avulla.
 • EAKR-ohjelmien rahoitusta käytetään yhdessä ESR-ohjelman rahoituksen kanssa kilpailukyvyn ja työllisyyden edistämiseksi.

Toimintalinja 2: Innovaatiotoiminnan ja verkostoitumisen
edistäminen sekä osaamisrakenteiden vahvistaminen

 • Toimintalinja 2: Innovaatiotoiminnan ja verkostoitumisen
  edistäminen sekä osaamisrakenteiden vahvistaminen
 • Toimintalinjan 2 toimet kohdistetaan hyvien innovaatioympäristöjen sekä tutkimus- ja koulutusjärjestelmän ja oppimisympäristöjen kehittämiseen.
 • Tuettavaa toimintaa on esimerkiksi yritysten, oppilaitosten ja tutkimuslaitosten yhteistyöverkostojen kehittäminen ja verkottuminen kansainvälisesti.
 • Tämän toimintalinjan alla rahoitettavia hankkeita voivat olla
  esimerkiksi innovaatiotoimijoiden sekä pk-yritysten yhteistyön
  ja verkottumisen tukeminen, innovaatiopalveluiden
  saatavuuden ja tehokkuuden parantaminen, yrityshautomoiden
  kehittäminen, alueiden erikoisosaamisen kehittäminen,
  t&k-toimintaa tukevien toimintojen kehittäminen, sähköisten
  neuvonta- ja asiakaspalvelujärjestelmien kehittäminen sekä
  soveltavan tutkimuksen hyväksikäyttö.

Tuen saajia voivat olla:

 • yliopistot ja ammattikorkeakoulut
 • muut oppilaitokset
 • tutkimus- ja kehittämisorganisaatiot
 • teknologia- ja osaamiskeskukset ja -keskittymät
 • kunnat sekä muut julkisyhteisöt ja yhdistykset

 


Yll├Ąpito
Tunnus:
 
Salasana:
 

Kirjaudu »