Yhteystiedot

Projektivastaava Anne Eteläaho
Puh. (06) 825 2 106, 044 725 0106
anne.etelaaho @kpedu.fi
Minna.potinoja@te-toimisto.fi, Tiina. rimmisto@te-toimisto.fi, taisto.hakkarainen@kpedu.fi


Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä
REIMARI 3-projekti
Närvilänkatu 8
67100 Kokkola

Seurantajärjestelmä

Seurantajärjestelmän kehittäminen

Seurannan avulla saadaan selville nuorten sijoittuminen jatkokoulutukseen sekä koulutuksen ulkopuolelle jääneiden nuorten polut palvelujärjestelmän eri palveluissa. Tuotettu tieto on määrällistä    ja yksittäisen nuoren tunnistavaa tietoa. Yksittäistä nuorta koskeva tieto kulkee "ilmoittajalta" paikalliselle koordinaattorille, ts. tieto on kahden henkilön hallussa ja näistä toinen henkilö on aina nuoren asiat muutenkin tunteva henkilö.  

Seurantajärjestelmän tarkoituksen voi tiivistää kahteen asiaan: ensinnäkin sen kautta pystytään tekemään tilastollisia ja määrällisiä laskelmia peruskoulun päättäneiden nuorten sijoittumisesta ja ns. pudokkaiden määrästä. Toiseksi: seurantajärjestelmä palvelee yksittäisen nuoren ohjaamista tuottamalla tietoa nuorten ohjautumisesta ja ohjaustarpeista.

Ohjauksen näkökulmasta seurantajärjestelmää tulee täydentää paikallisesti sovittavilla ohjaus- ja ilmoituskäytännöillä. Seurantajärjestelmän olennainen osa on paikallinen koordinaattori, eräänlaisea tiedonkeruun keskushenkilönä:

  • peruskoulut ilmoittavat  peruskoulun päättäneiden 9-luokkalaisten nimet seurannan perustietokannan muodostamiseksi (keväällä)
  • peruskoulut ilmoittavat yhteishaussa hakemattomien ja ilman koulutuspaikkaa jääneiden nimet (alkukesä)
  • toisen asteen oppilaitokset ilmoittavat opinnot aloittaneiden nimet (syksyllä)
  • paikallisen/seudullisen  nivelvaiheen palvelujärjestelmän toimijat ( toisen asteen oppilaitoksest, työvoimahallinto, työpajat, projektit jne.)  ilmoittavat yksittäisten nuorten muuttuneet tilanteet (aloittaneet/lopettaneet)

Seurantajärjestelmä tässä muodossaan siis vähentää palveluverkoston toimijoiden keskinäistä ja usein hajanaista sekä epäsystemaattista viestintää ja tiedonvaihtoa. Jukka Vehviläinen.

Muistio

Vehviläisen esitys

Koulutuksia