Yhteystiedot

Projektivastaava Anne Eteläaho
Puh. (06) 825 2 106, 044 725 0106
anne.etelaaho @kpedu.fi
Minna.potinoja@te-toimisto.fi, Tiina. rimmisto@te-toimisto.fi, taisto.hakkarainen@kpedu.fi


Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä
REIMARI 3-projekti
Närvilänkatu 8
67100 Kokkola

Reimari 2
REIMARI2 -HANKE 2009-2011

Reimari 2 -projektin avulla etsitään keinoja kasvaneen nuorisotyöttömyyden parantamiseen ja nuorten aktivoimiseen koulutukseen, työharjoitteluun sekä työhön.
Hanke toteutetaan Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän ja Kokkolan TE-toimiston yhteistyössä.
Esite

Tavoite:

Ammatillisen perustutkinnon suorittaneille sekä työttömille nuorille  tarjotaan tehostettua tiedottamista jatkokoulutusmahdollisuuksista  ja ohjausta koulutukseen. Valmistuneille tarjotaan uusia koulutusreittejä esim. osatutkinnot tehokkaammin käyttöön ja sitä kautta ammattitaidon laajentaminen ja monipuolistaminen. TE- toimiston kautta valmistuneille työharjoittelupaikkoja ja oppisopimuksen hyödyntäminen harjoittelun jatkona.

Kohderyhmät:

  1. K-P:n koulutusyhtymän opistoista ammattiin vastavalmistuneet alueen nuoret, jotka eivät ole saaneet omaa ammattiuraansa auki.
  2. Työ- ja elinkeinotoimistossa työttömänä työnhakijana olevat alle 25-vuotiaat. 
  3. Peruskoulun päättäneet nuoret seurantajärjestelmän kohteena. 
  4. Opiskelijat, joilla on ollut HOJKS ja ovat keskeyttäneet opintonsa sekä ilman koulutuspaikkaa olevat nuoret, jotka tarvitsevat tehostettua   ohjausta koulutukseen.

Projektin aikana kehitetään seurantajärjestelmä, jossa seurataan peruskoulun päättäneiden nuorten sijoittumista jatkokoulutukseen ja työelämään. Seurantajärjestemän kokeilu Jukka Vehviläisen kehittämän mallin mukaisesti.

Lisämateriaali:

Arviointiraportti

Esite reimari 2

Esittely

 

Nuorten seurantajärjestelmä

Muistio 27.8.2009

Muistio 2010 marraskuu

Reimari 2 mallinnus/

Reimari 2 muistio 3

Seurantajärjestelmä

Seurantajärjestelmän esittely

Seurantajärjestelmän mallinnus

Tilasto

Toimenpiteteet kevät 2010

 Työllisyystilanne

Hojks-keskeyttäneet

Syöttöliikenne lokakuu

http://www.mol.fi/toimistot/kokkola/kpakk/Reimari2/reimari2.html

Keväällä 2008 valmistuneiden tilanne 30.9.2009

 Työllisyyskartoitus 2010

Työllisyys 2010