POLKUJA LÄPÄISYN TEHOSTAMISEEN 1

Polkuja läpäisyn tehostamiseen - tavoitteista näkyviksi teoiksi

 

LÄPÄISYN TEHOSTAMINEN KPEDU JA KUMP.
Toteuttajataho: Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä
 Anne Eteläaho, anne.etelaaho@kpedu.fi , 044 72 50 106


Läpäisyhankkeen keskeiset tavoitteet:
1. Kehittää ja pilotoida seuranta- ja raportointimalleja peruskoulun ja toisen asteen nivelvaiheen sekä toisen asteen ammatillisen koulutuksen ohjauspalveluiden tueksi. Näillä tuetaan koulutuksen läpäisyn tehostamista.


2. Kehittää tietohallintajärjestelmän (MultiPrimus) hyväksikäyttöä seurannan ja koulutuksen läpäisyn ja tehostamisen näkökulmasta.


3. Kehittää tapoja suorittaa ammatillisia opintoja ammattistartttivuoden aikana, sekä kehittää ammattistarttilaisille räätälöityjä toiminnallisia ammatillisia opsin osia opiskelijan hops:n mukaisesti.


4. Kehittää keinoja tunnistaa ja arvioida oppimis- ja motivaatio-ongelmissa painiskelevia nuoria erilaisin Niilo Mäki Instituutissa kehitetyin arviointivälinein. Tavoitteena on myös opiskelijoiden tukimallien ja pedagogiikan kehittäminen ja pienimuotoinen kokeilu, sekä tehostetun tuen vaikuttavuuden tutkiminen.

 

Raportti

Liitteitä


Ylläpito
Tunnus:
 
Salasana:
 

Kirjaudu »