YHTEYSTIEDOT


Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä


Tiina Paavola
tiina.paavola(at)kpedu.fi
puh. 040 808 5041


Facebook: Green Care -yrittäjyys on maaseudun mahdollisuus.
Valtakunnallinen VoiMaa! -hanke

VoiMaa! - Green Care -toiminnasta elinvoimaa maaseudulle


VoiMaa! -hankkeen esite palvelun tuottajille ja muille aiheesta kiinnostuneille:

Luonto hyvinvoinnin lähteenä - suomalainen Green Care.


VoiMaa! -hanke on valtakunnallinen hanke, jota hallinnoi Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (MTT). Yhteistyökumppaneina ovat Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä sekä Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti.

Hankkeen tavoitteena on edistää toimijoiden välistä yhteistyötä erityisesti valtakunnallisella ja alueellisella tasolla, luoda palvelumalleja palvelumuodoittain Green Care -tyyppisen liiketoiminnan ja markkinoinnin kehittämiseksi, kehittää Green Care laadunhallintaa palvelujen tuottajien, asiakkaiden ja viranomaisten käyttöön sekä kartoittaa alan osaamistarpeet ja suunnitella koulutusväyliä osaamisen täydentämiseksi. 

Hanke järjestää alueellisia foorumeita, joka kokoaa kunkin alueen toimijat yhteen keskustelemaan erityisesti hankkeen teemoista: palvelumalleista, laadunhallinnasta ja koulutuksen kehittämisestä.

Hankkeen tuloksena valtakunnan ja alueellisen tason toiminnalle luodaan rakenteet, syntyy valtakunnallisen ja alueellisen tason verkosto, tiivistetään yhteistyötä olemassa olevien kansainvälisten verkostojen ja hankkeiden kanssa tiedonvaihdon ja toiminnan kehittämiseksi. Lisäksi muodostetaan palvelumallit erityyppisistä Green Care -palveluista ja niiden edistämiseen tarvittavista ohjauskeinoista. Kolmanneksi tuotetaan alustavat laatukriteerit toiminnan laadunhallinnan edistämiseksi ja neljänneksi tehdään kartoitus koulutustarpeista ja suunnitelma monialaisen koulutuksen kehittämiseksi.

Hankkeen hyväksytty rahoitus on 500 000 euroa ja toteutusaika 1.1.2011-30.4.2013.


Lisätietoja MTT:n Green Care -sivuilta


22.3.2012 Valtakunnallinen Green Care -koulutusten suunnittelutyöpaja Tampereella